Công ty đầu tiên ở TPHCM cách ly phòng COVID-19 được gỡ phong toả

Công nhân Công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Vina ra về sau 15 ngày cách ly tại doanh nghiệp để phòng, chống COVID-19. Ảnh Công đoàn công ty cung cấp
Công nhân Công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Vina ra về sau 15 ngày cách ly tại doanh nghiệp để phòng, chống COVID-19. Ảnh Công đoàn công ty cung cấp
Công nhân Công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Vina ra về sau 15 ngày cách ly tại doanh nghiệp để phòng, chống COVID-19. Ảnh Công đoàn công ty cung cấp
Lên top