Công ty CP thuộc da Hào Dương (TP.HCM): Bao giờ người lao động được chốt sổ BHXH?