Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công ty CP Đường Bình Định hứa trả lương tháng 3 cho công nhân vào ngày 25.4