Công ty cổ phần vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội thành lập Công đoàn

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội. Ảnh: CĐN
Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội. Ảnh: CĐN
Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội. Ảnh: CĐN
Lên top