Công ty Cổ phần May Sơn Hà: Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng

Diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2020 tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà. Ảnh: CĐCT
Diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2020 tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà. Ảnh: CĐCT
Diễn tập phòng cháy chữa cháy năm 2020 tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà. Ảnh: CĐCT
Lên top