Công ty Cổ phần may Nhà Bè – Hậu Giang nợ kinh phí công đoàn hơn 1,6 tỉ đồng.

Cty May Nhà Bè - Hậu Giang nợ kinh phí CĐ hơn 1,6 tỉ đồng
Cty May Nhà Bè - Hậu Giang nợ kinh phí CĐ hơn 1,6 tỉ đồng
Cty May Nhà Bè - Hậu Giang nợ kinh phí CĐ hơn 1,6 tỉ đồng