Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng: Luôn vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng

Công trình xử lý lọc nước biển thành nước ngọt ở Nhà máy nước Cái Giá công suất 1.500 m3/ngày của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Ảnh: H.Hoan
Công trình xử lý lọc nước biển thành nước ngọt ở Nhà máy nước Cái Giá công suất 1.500 m3/ngày của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Ảnh: H.Hoan
Công trình xử lý lọc nước biển thành nước ngọt ở Nhà máy nước Cái Giá công suất 1.500 m3/ngày của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Ảnh: H.Hoan
Lên top