Công ty có hàng chục công nhân ngất, khó thở đã hoạt động trở lại

Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với lãnh đạo Cty TONLY Việt Nam sáng 17.8. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với lãnh đạo Cty TONLY Việt Nam sáng 17.8. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lãnh đạo LĐLĐ Quảng Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh làm việc với lãnh đạo Cty TONLY Việt Nam sáng 17.8. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top