Công ty bất động sản nợ lương khiến nhân viên phải đi vay để chi tiêu

Công ty bất động sản chậm 2 tháng lương đối với nhân viên. Ảnh: Đình Trọng
Công ty bất động sản chậm 2 tháng lương đối với nhân viên. Ảnh: Đình Trọng
Công ty bất động sản chậm 2 tháng lương đối với nhân viên. Ảnh: Đình Trọng
Lên top