Công ty bảo vệ - vệ sĩ: Giám đốc thu nhập "khủng", người lao động lương bèo bọt

Ông Ngô Xuân Phấn - nguyên cán bộ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An tố cáo bị Giám đốc hành hung khi ông đến đòi nợ tiền lương. Ảnh: Quang Đại
Ông Ngô Xuân Phấn - nguyên cán bộ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An tố cáo bị Giám đốc hành hung khi ông đến đòi nợ tiền lương. Ảnh: Quang Đại
Ông Ngô Xuân Phấn - nguyên cán bộ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Bảo An Nghệ An tố cáo bị Giám đốc hành hung khi ông đến đòi nợ tiền lương. Ảnh: Quang Đại
Lên top