Công ty bảo hiểm thua kiện người lao động, bồi thường gần 300 triệu

Luật sư đại diện Prudential Việt Nam (bên trái) và người lao động (bên phải) tại phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: HL
Luật sư đại diện Prudential Việt Nam (bên trái) và người lao động (bên phải) tại phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: HL
Luật sư đại diện Prudential Việt Nam (bên trái) và người lao động (bên phải) tại phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: HL
Lên top