Công ty 3KS Nhân lực chấm dứt hoạt động xuất khẩu lao động vào tháng 8

Người lao động đi làm việc nước ngoài. Ảnh minh hoạ. Ảnh DOLAB.
Người lao động đi làm việc nước ngoài. Ảnh minh hoạ. Ảnh DOLAB.
Người lao động đi làm việc nước ngoài. Ảnh minh hoạ. Ảnh DOLAB.
Lên top