Để “Mái ấm Công đoàn” thật sự ý nghĩa:

Công tác xét chọn phải kỹ càng

LĐLĐ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bàn giao một nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
LĐLĐ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bàn giao một nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
LĐLĐ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bàn giao một nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV
Lên top