Công tác tuyên giáo phải “tiên phong, đi đầu”

Đồng chí Lê Cao Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Lê Cao Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Lê Cao Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top