Công tác tuyên giáo công đoàn: Cần sự đổi mới mạnh mẽ và thiết thực

Cần tăng cường tổ chức các hoạt động văn nghệ phục vụ nhu cầu về đời sống tinh thần của CNVCLĐ. Ảnh: X.Trường
Cần tăng cường tổ chức các hoạt động văn nghệ phục vụ nhu cầu về đời sống tinh thần của CNVCLĐ. Ảnh: X.Trường
Cần tăng cường tổ chức các hoạt động văn nghệ phục vụ nhu cầu về đời sống tinh thần của CNVCLĐ. Ảnh: X.Trường
Lên top