Công tác phát triển đoàn viên: Xác định là nhiệm vụ hàng đầu

Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (thứ 6, từ phải sang) - trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (thứ 6, từ phải sang) - trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Ông Ngô Tôn Tẫn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá (thứ 6, từ phải sang) - trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.A
Lên top