Công tác đầu tư Quỹ BHXH được thực hiện an toàn, hiệu quả

Ngoài thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho NLĐ, BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực quản lý Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả. Ảnh: H.A
Ngoài thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho NLĐ, BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực quản lý Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả. Ảnh: H.A
Ngoài thực hiện tốt các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho NLĐ, BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực quản lý Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả. Ảnh: H.A
Lên top