Công đoàn Hà Nội hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19:

Công tác chăm lo triển khai đến 100% công đoàn cơ sở

Quận uỷ và LĐLĐ quận Hoàng Mai (Hà Nội) tặng các vật dụng phòng chống COVID-19 cho CNLĐ trên địa bàn.
Quận uỷ và LĐLĐ quận Hoàng Mai (Hà Nội) tặng các vật dụng phòng chống COVID-19 cho CNLĐ trên địa bàn.
Quận uỷ và LĐLĐ quận Hoàng Mai (Hà Nội) tặng các vật dụng phòng chống COVID-19 cho CNLĐ trên địa bàn.
Lên top