Công tác chăm lo cho người lao động phải đi vào chiều sâu, thiết thực

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho đoàn viên công đoàn vùng ngập mặn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: L.T
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho đoàn viên công đoàn vùng ngập mặn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: L.T
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho đoàn viên công đoàn vùng ngập mặn tỉnh Kiên Giang. Ảnh: L.T
Lên top