Công tác an toàn vệ sinh lao động: Tăng vai trò giám sát của Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) và Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Lê Đình Hùng thăm, tặng quà công nhân lao động Hà Nội bị tai nạn lao động. 
Ảnh: Củng Lợi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) và Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Lê Đình Hùng thăm, tặng quà công nhân lao động Hà Nội bị tai nạn lao động. Ảnh: Củng Lợi
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (giữa) và Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội Lê Đình Hùng thăm, tặng quà công nhân lao động Hà Nội bị tai nạn lao động. Ảnh: Củng Lợi
Lên top