Công nhân xây dựng đội mưa xuyên đêm sửa chữa đường giữa mùa dịch

Công nhân thức thâu đêm làm việc. Ảnh: Trần Kiều.
Công nhân thức thâu đêm làm việc. Ảnh: Trần Kiều.
Công nhân thức thâu đêm làm việc. Ảnh: Trần Kiều.
Lên top