Công nhân xây dựng chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Nắng nóng đỉnh điểm, công việc của người công nhân xây dựng càng vất vả. 
Ảnh: Đ.Phương
Nắng nóng đỉnh điểm, công việc của người công nhân xây dựng càng vất vả. Ảnh: Đ.Phương
Nắng nóng đỉnh điểm, công việc của người công nhân xây dựng càng vất vả. Ảnh: Đ.Phương
Lên top