Công nhân xa quê: Còn công việc là còn hy vọng

Bữa cơm của anh Hờ A Xồng và bạn cùng phòng chỉ vỏn vẹn 20.000 đồng. Ảnh: Đ.L
Bữa cơm của anh Hờ A Xồng và bạn cùng phòng chỉ vỏn vẹn 20.000 đồng. Ảnh: Đ.L
Bữa cơm của anh Hờ A Xồng và bạn cùng phòng chỉ vỏn vẹn 20.000 đồng. Ảnh: Đ.L
Lên top