Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nhân với ngày rằm tháng Giêng