Công nhân với cuộc sống “thiếu trước, hụt sau”

Mặc dù phải chi tiêu dè sẻn, nhưng với cuộc sống đắt đỏ nơi đất khách, nhiều CN luôn phải vay mượn để có tiền chi tiêu rồi đợi khi có lương trả. Ảnh: QUẾ CHI
Mặc dù phải chi tiêu dè sẻn, nhưng với cuộc sống đắt đỏ nơi đất khách, nhiều CN luôn phải vay mượn để có tiền chi tiêu rồi đợi khi có lương trả. Ảnh: QUẾ CHI
Mặc dù phải chi tiêu dè sẻn, nhưng với cuộc sống đắt đỏ nơi đất khách, nhiều CN luôn phải vay mượn để có tiền chi tiêu rồi đợi khi có lương trả. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top