Công nhân viên chức lao động Thanh Hoá ủng hộ 30 tỉ đồng phòng, chống dịch

Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Ảnh: T.H
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Ảnh: T.H
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Ảnh: T.H
Lên top