Công nhân viên chức, lao động Quốc phòng: Được chăm lo từ cấp cơ sở

Người lao động tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) được hưởng bữa ăn ca tự chọn chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: T.E.A
Người lao động tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) được hưởng bữa ăn ca tự chọn chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: T.E.A
Người lao động tại Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) được hưởng bữa ăn ca tự chọn chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: T.E.A
Lên top