Công nhân vật vã với nắng nóng

Công nhân KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) thuê trọ ở thôn Bầu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) thuê trọ ở thôn Bầu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân KCN Bắc Thăng Long (Hà Nội) thuê trọ ở thôn Bầu. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top