Công nhân túng thiếu, xoay xở trăm bề dịp cuối năm

Chị Đinh Thị Kiều - công nhân trong một công ty sản xuất linh kiện điện tử tại TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - ngồi buồn trước những hóa đơn tiền thuốc phải đóng oan uổng cho một phòng khám. Ảnh: Đình Trọng
Chị Đinh Thị Kiều - công nhân trong một công ty sản xuất linh kiện điện tử tại TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - ngồi buồn trước những hóa đơn tiền thuốc phải đóng oan uổng cho một phòng khám. Ảnh: Đình Trọng
Chị Đinh Thị Kiều - công nhân trong một công ty sản xuất linh kiện điện tử tại TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - ngồi buồn trước những hóa đơn tiền thuốc phải đóng oan uổng cho một phòng khám. Ảnh: Đình Trọng
Lên top