Công nhân từng là F0 - lực lượng chủ lực khôi phục sản xuất

Công nhân lao động là F0 khỏi bệnh được nhận hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Nguồn: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Công nhân lao động là F0 khỏi bệnh được nhận hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Nguồn: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Công nhân lao động là F0 khỏi bệnh được nhận hỗ trợ từ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang. Nguồn: LĐLĐ tỉnh Bắc Giang
Lên top