Công nhân từ Thanh Hóa thuê ôtô ra Hà Nội tìm câu trả lời về nợ lương, bảo hiểm

Công nhân trình bày ý kiến đến lãnh đạo TCty Xây dựng Hà Nội sáng 28.3. Ảnh: Quế Chi
Công nhân trình bày ý kiến đến lãnh đạo TCty Xây dựng Hà Nội sáng 28.3. Ảnh: Quế Chi
Công nhân trình bày ý kiến đến lãnh đạo TCty Xây dựng Hà Nội sáng 28.3. Ảnh: Quế Chi
Lên top