Công nhân trở về từ Bắc Giang mong được hỗ trợ

Công nhân từ Bắc Giang trở về hiện đang được cách ly ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện Hàm Yên. Ảnh: NVCC
Công nhân từ Bắc Giang trở về hiện đang được cách ly ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện Hàm Yên. Ảnh: NVCC
Công nhân từ Bắc Giang trở về hiện đang được cách ly ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện Hàm Yên. Ảnh: NVCC
Lên top