Công nhân trở về từ Bắc Giang đều đang rất khó khăn...

Cán bộ công đoàn huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vào bếp nấu ăn hỗ trợ công nhân từ Bắc Giang trở về, hiện đang phải cách ly. Ảnh: CĐHY
Cán bộ công đoàn huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vào bếp nấu ăn hỗ trợ công nhân từ Bắc Giang trở về, hiện đang phải cách ly. Ảnh: CĐHY
Cán bộ công đoàn huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) vào bếp nấu ăn hỗ trợ công nhân từ Bắc Giang trở về, hiện đang phải cách ly. Ảnh: CĐHY
Lên top