Công nhân trở lại làm việc sau Tết: Mong ước một năm làm việc hiệu quả

Công nhân Cty LIHIT LAB. Việt Nam (chuyên cung cấp những sản phẩm văn phòng tại KCN Nomura, Hải Phòng) trong giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
Công nhân Cty LIHIT LAB. Việt Nam (chuyên cung cấp những sản phẩm văn phòng tại KCN Nomura, Hải Phòng) trong giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
Công nhân Cty LIHIT LAB. Việt Nam (chuyên cung cấp những sản phẩm văn phòng tại KCN Nomura, Hải Phòng) trong giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top