Công nhân trở lại làm việc sau Tết: Có công đoàn, công nhân gắn bó với doanh nghiệp (kỳ cuối)

Công nhân ngành may trở lại làm việc đầy đủ ngay từ đầu năm mới. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân ngành may trở lại làm việc đầy đủ ngay từ đầu năm mới. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân ngành may trở lại làm việc đầy đủ ngay từ đầu năm mới. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top