Công nhân trẻ với những sáng kiến làm lợi cho DN và giảm nhân công

Công nhân Lại Trọng Ánh (bìa trái) và Giám đốc Bùi Đăng Hoàn, đang kiểm tra máy vệ sinh compac sợi con do anh Ánh 
sáng chế. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Lại Trọng Ánh (bìa trái) và Giám đốc Bùi Đăng Hoàn, đang kiểm tra máy vệ sinh compac sợi con do anh Ánh sáng chế. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Lại Trọng Ánh (bìa trái) và Giám đốc Bùi Đăng Hoàn, đang kiểm tra máy vệ sinh compac sợi con do anh Ánh sáng chế. Ảnh: Nam Dương
Lên top