Công nhân trắng đêm dọn vệ sinh khắc phục hậu quả bão số 5

Công nhân Cty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế trắng đêm dọn vệ sinh khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: HueWACO.
Công nhân Cty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế trắng đêm dọn vệ sinh khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: HueWACO.
Công nhân Cty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế trắng đêm dọn vệ sinh khắc phục hậu quả bão số 5. Ảnh: HueWACO.
Lên top