Công nhân trải lòng khi không về quê ăn Tết

Do bị bệnh, chị Sơn Thị Bích Hoa phải đứng làm chứ không thể ngồi như các công nhân khác. Ảnh Đức Long
Do bị bệnh, chị Sơn Thị Bích Hoa phải đứng làm chứ không thể ngồi như các công nhân khác. Ảnh Đức Long
Do bị bệnh, chị Sơn Thị Bích Hoa phải đứng làm chứ không thể ngồi như các công nhân khác. Ảnh Đức Long
Lên top