Công nhân tìm mọi cách kiếm thêm thu nhập

Anh Hoàng Văn Thạch chuẩn bị bữa cơm đạm bạc trong mùa dịch. Ảnh: Bảo Hân- Trần Kiều
Anh Hoàng Văn Thạch chuẩn bị bữa cơm đạm bạc trong mùa dịch. Ảnh: Bảo Hân- Trần Kiều
Anh Hoàng Văn Thạch chuẩn bị bữa cơm đạm bạc trong mùa dịch. Ảnh: Bảo Hân- Trần Kiều
Lên top