Công nhân thuỷ nông Hà Nội sắp được nhận lương

Công nhân Công ty sông Đáy mỏi mòn đợi lương trong 3 tháng nay. Ảnh: CNCC
Công nhân Công ty sông Đáy mỏi mòn đợi lương trong 3 tháng nay. Ảnh: CNCC
Công nhân Công ty sông Đáy mỏi mòn đợi lương trong 3 tháng nay. Ảnh: CNCC
Lên top