Công nhân thuỷ nông bị nợ lương, về hưu cũng chưa được nhận sổ BHXH

Công nhân thuộc Đội thuỷ nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài trong ca làm việc. Ảnh: Tất Thảo
Công nhân thuộc Đội thuỷ nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài trong ca làm việc. Ảnh: Tất Thảo
Công nhân thuộc Đội thuỷ nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài trong ca làm việc. Ảnh: Tất Thảo
Lên top