Công nhân thăm hỏi giáo viên mầm non vùng lũ miền Trung