Công nhân sôi nổi góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Công nhân KCN Tân Hương sôi nổi góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: K.Q
Công nhân KCN Tân Hương sôi nổi góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: K.Q
Công nhân KCN Tân Hương sôi nổi góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ảnh: K.Q
Lên top