Công nhân sợ Tết vì lo không mua được áo mới cho con

Chị Giàng Thị Pà nấu bữa tối cho cả gia đình. Ảnh: Phương Hạnh.
Chị Giàng Thị Pà nấu bữa tối cho cả gia đình. Ảnh: Phương Hạnh.
Chị Giàng Thị Pà nấu bữa tối cho cả gia đình. Ảnh: Phương Hạnh.
Lên top