Công nhân sẵn sàng góp một phần kinh phí cho mũi tiêm của mình

Chị Nguyễn Thị Thắm - Công nhân Công ty Hoya Glass Disk (Bắc Giang) chia sẻ mong muốn được góp một phần kinh phí tiêm phòng vaccine COVID-19. 
Ảnh: Đỗ Phương
Chị Nguyễn Thị Thắm - Công nhân Công ty Hoya Glass Disk (Bắc Giang) chia sẻ mong muốn được góp một phần kinh phí tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Đỗ Phương
Chị Nguyễn Thị Thắm - Công nhân Công ty Hoya Glass Disk (Bắc Giang) chia sẻ mong muốn được góp một phần kinh phí tiêm phòng vaccine COVID-19. Ảnh: Đỗ Phương
Lên top