Công nhân quay cuồng tăng ca, mong thêm thu nhập cho ngày Tết

Công nhân mua sắm hàng ưu đãi tại một hội chợ công nhân ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai do Công đoàn tổ chức. Ảnh: H.A.C
Công nhân mua sắm hàng ưu đãi tại một hội chợ công nhân ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai do Công đoàn tổ chức. Ảnh: H.A.C
Công nhân mua sắm hàng ưu đãi tại một hội chợ công nhân ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai do Công đoàn tổ chức. Ảnh: H.A.C
Lên top