Công nhân PouYuen nhận trợ cấp thôi việc cao nhất là trên 250 triệu đồng

Các công nhân ở khu D của Công ty PouYuen sau khi nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Các công nhân ở khu D của Công ty PouYuen sau khi nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Các công nhân ở khu D của Công ty PouYuen sau khi nghe thông báo chấm dứt HĐLĐ. Ảnh Đức Long
Lên top