Công nhân nói về việc đóng BHXH ít nhất 15 năm để hưởng lương hưu

Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty TNHH Matsuo Industries - đồng tình với đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu.
Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty TNHH Matsuo Industries - đồng tình với đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu.
Nguyễn Thị Hà - công nhân Công ty TNHH Matsuo Industries - đồng tình với đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu.
Lên top