Công nhân nhà trọ: “Thấy thưởng Tết là thấy Tết”

Quà Tết được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao tận tay công nhân tại các khu nhà trọ. Ảnh: M.D
Quà Tết được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao tận tay công nhân tại các khu nhà trọ. Ảnh: M.D
Quà Tết được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao tận tay công nhân tại các khu nhà trọ. Ảnh: M.D
Lên top