Công nhân ngóng chờ "cứu cánh" từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng là khoản tiền nhiều công nhân mong chờ trong thời gian dịch bệnh phức tạp. Ảnh: Minh Phương
Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng là khoản tiền nhiều công nhân mong chờ trong thời gian dịch bệnh phức tạp. Ảnh: Minh Phương
Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng là khoản tiền nhiều công nhân mong chờ trong thời gian dịch bệnh phức tạp. Ảnh: Minh Phương
Lên top